61JP-JG06 ทัวร์ญี่ปุ่น วันจักรี LOVE SAKURA (NO.2) 7 วัน 4 คืน บิน TG (Apr 2018)

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-JG06 ทัวร์ญี่ปุ่น วันจักรี LOVE SAKURA (NO.2) 7 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันจักรี 2561 : 03-09 เม.ย. 2561 ท่านละ 55,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-JG06 ทัวร์ญี่ปุ่น วันจักรี LOVE SAKURA (NO.2) 7 วัน 4 คืน บิน TG

❀ นาโกย่า - เกียวโต - โอซาก้า - นารา - ฟูจิ - โตเกียว - ชมซากุระ 7 วัน 4 คืน
❀ By Thai Airways International (TG)

❀ ** ชมมรดกโลกวิหารใหญ่ “วัดโทไดจิ” ณ เมืองนารา พร้อมกวางน้อยคอยต้อนรับ
❀ ** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง “รถไฟสายโรแมนติก” ชมดอกซากุระ สองข้างทาง
❀ ** ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ อาทิเช่น PHILOSOPHER’S PATH, สวนอุเอะโนะ
❀ ** ชมความงามของ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato”
❀ ** ชิมไข่ดำ “โอวาคุดานิ” ที่เชื่อว่าทานไข่ดำ 1 ใบ ช่วยเสริมอายุอีก 7ปี
❀ ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
❀ ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

❀ วันแรก    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาโกย่า
❀ วันที่สอง หมู่บ้านนินจาอิงะ - ชมซากุระ ณ สวนมารุยามะ+ศาลเจ้ายาซากะ+ย่านกิออง
❀ วันที่สาม ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH ) - ปราสาททองคินคาคุจิ -
                  เมืองอาราชิยาม่า – รถไฟสายโรแมนติก+ ป่าไผ่+ สะพานโทเก็ตสึเคียว
❀ วันที่สี่    ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - เมืองนารา - วัดโทไดจิ -
                 เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato
❀ วันที่ห้า  ทะเลสาบปลาไหล - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ (BUS) -
                 โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
❀ วันที่หก  ภูเขาไฟฟูจิ - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ -
                 วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ
❀ วันที่เจ็ด สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ