61JP-JG07 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ SAKURA TOHOKU (NO.1) 6 วัน 4 คืน บิน TG (Apr 2018)

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-JG07 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ SAKURA TOHOKU (NO.1) 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันสงกรานต์ 2561 : 15-20 เม.ย. 2561 ท่านละ 52,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 2561 : 16-21 เม.ย. 2561 ท่านละ 49,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-JG07 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ SAKURA TOHOKU (NO.1) 6 วัน 4 คืน บิน TG

❀ เซนได-ฟุคุชิมะ-ทุ่งดอกไม้นานาชนิด-ชมซากุระ 6 วัน 4 คืน
❀ By Thai Airways International (TG)

❀ ** ชมเหล่าดอกไม้นานาพันธุ์อาธิ วีสทีเรีย, ป๊อปปี้, เบบี้บลูอายส์
❀ ** ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ แห่งภูมิภาคโทโฮคุ
❀ ** ย้อนยุคกับหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จูกุ
❀ ** ชมความงามและทัศนียภาพของ “อ่าวมัตสึชิมะ” ที่ติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่น
❀ ** ล่องเรือ “GEIBIKEI” ชมความสวยงามที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ
❀ ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
❀ ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

❀ วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ
❀ วันที่สอง สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - ชมดอกซากุระสวนซึซึจิงะโอคะ - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ
❀ วันที่สาม เมืองมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - ล่องเรือGEIBIKEI - ชมดอกซากุระสวนฟุนะโอกะ โจชิ+แม่น้ำชิโรอิชิ - สถานีรถไฟโคริยามะ
❀ วันที่สี่ ชมต้นทากิซากุระ ณ เมืองมิฮารุ - ปราสาทสึรุกะ – พิพิธภัณฑ์สาเกไอซุ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
❀ วันที่ห้า เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - มิตซุย เอ้าท์เล็ท อิรุมะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ
❀ วันที่หก วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ