61JP-JG08 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ SAKURA TOHOKU (NO.2) 7 วัน 4 คืน บิน TG (Apr 2018)

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-JG08 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ SAKURA TOHOKU (NO.2) 7 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 20-26 เม.ย. 2561 ท่านละ 55,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-JG08 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ SAKURA TOHOKU (NO.2) 7 วัน 4 คืน บิน TG

❀ เซนได-ฟุคุชิมะ-ทุ่งดอกไม้นานาชนิด-ชมซากุระ 7วัน4คืน
❀ By Thai Airways International (TG)

❀ ** ชมเหล่าดอกไม้นานาพันธุ์อาธิ วีสทีเรีย, ป๊อปปี้, เบบี้บลูอายส์
❀ ** ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ แห่งภูมิภาคโทโฮคุ
❀ ** ย้อนยุคกับหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จูกุ
❀ ** ชมความงามและทัศนียภาพของ “อ่าวมัตสึชิมะ” ที่ติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่น
❀ ** ล่องเรือ “GEIBIKEI” ชมความสวยงามที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ
❀ ** สัมผัสบรรยากาศ “เมืองคาวาโกเอะ” ที่ยังคงความเก่าแก่สมัยเอโดะ จนได้ฉายาว่า “ลิตเติ้ลเอโดะ”
❀ ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
❀ ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

❀ วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ
❀ วันที่สอง สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - ชมดอกซากุระสวนซึซึจิงะโอคะ - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ
❀ วันที่สาม เมืองมัตสึชิมะ+วัดโกไดโดะ - ชมซากุระหมู่บ้านซามูไรคาคุดาโนเตะ+แม่น้ำฮิโนคิไน - เทศกาลชมซากรุระ ณ คิตะคามิเทนโชจิ
❀ วันที่สี่ วัดชูซอนจิ - ล่องเรือGEIBIKEI - ชมต้นทากิซากุระ ณ เมืองมิฮารุ - สถานีรถไฟโคริยามะ
❀ วันที่ห้า ปราสาทสึรุกะ - พิพิธภัณฑ์สาเกไอซุ - ชิมราเมนเมืองคิตะคาตะ - ชมซากุระเส้นทางนิชชุ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
❀ วันที่หก สวนดอกไม้อาชิคางะ - ซาโนะ เอาท์เล็ต - เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - ย่านชินจุกุ
❀ วันที่เจ็ด สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ