61BALI-SPR01 ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน บิน GA (Mar-Jun 2018)

 

เที่ยวบาหลี เที่ยวบาหลี 2018 2019 2020 ทัวร์บาหลี 2561 2562 2563 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์บาหลี 2561 เที่ยวบาหลี 2018
❀ 61BALI-SPR01 ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน บิน GA
❀ ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์บาหลี 2561 : 07-11, 21-25 ก.พ. 2561 ท่านละ 31,900
❀ ทัวร์บาหลี 2561 : 28 ก.พ.-04 มี.ค. 2561 ท่านละ 31,900
❀ ทัวร์บาหลี 2561 : 21-25 มี.ค. 2561 ท่านละ 31,900
❀ ทัวร์บาหลี วันจักรกรี 2561 : 04-08 เม.ย. 2561 ท่านละ 32,900
❀ ทัวร์บาหลี วันสงกรานต์ 2561 : 12-16 เม.ย. 2561 ท่านละ 34,900
❀ ทัวร์บาหลี วันสงกรานต์ 2561 : 13-17 เม.ย. 2561 ท่านละ 34,900
❀ ทัวร์บาหลี วันแรงงาน 2561 : 01-05 พ.ค. 2561 ท่านละ 32,900
❀ ทัวร์บาหลี วันวิสาขบูชา 2561 : 25-29 พ.ค. 2561 ท่านละ 32,900
❀ ทัวร์บาหลี 2561 : 06-10, 20-24 มิ.ย. 2561 ท่านละ 31,900

❀ ทัวร์บาหลี 2561 เที่ยวบาหลี 2018

❀ 61BALI-SPR01 ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน บิน GA

❀ เยือน 2 เมืองดัง เกาะสวรรค์บาหลี
❀ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
❀ เมนูพิเศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน

❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – จาการ์ต้า – เดนพาซาร์(บาหลี) – วิหารศักดิ์สิทธิ์วิหารตานาห์ลอต เมนูพิเศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน (-/-/D)
❀ วันที่สอง หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ – ปูราเบซากีห์ – โรงงานกาแฟ – เทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน (B/L/D)
❀ วันที่สาม ทะเลสาบเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วัดเม็งวี (B/L/D)
❀ วันที่สี่ บุโรพุทโธ วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ – ถนนมาริโอโบโร่ (B/L/D)
❀ วันที่ห้า วัดพรามนันต์ – ยอร์กยาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ (B/-/-)