61HK-SPR01 ทัวร์ฮ่องกง...สุดคุ้ม กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน บิน CX (May 2018)

 

 

เที่ยวฮ่องกง 2018 2019 2020 ทัวร์ฮ่องกง 2561 2562 2563 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ฮ่องกง 2561 เที่ยวฮ่องกง 2018
❀ 61HK-SPR01 ทัวร์ฮ่องกง...สุดคุ้ม กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน บิน CX
❀ เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ฮ่องกง 2561 : 02-04, 09-11 มี.ค. 2561 ท่านละ 16,900
❀ ทัวร์ฮ่องกง 2561 : 16-18 มี.ค. 2561 ท่านละ 17,900
❀ ทัวร์ฮ่องกง 2561 : 23-25 มี.ค. 2561 ท่านละ 16,900
❀ ทัวร์ฮ่องกง 2561 : 30 มี.ค.-01 เม.ย. 2561 ท่านละ 17,900
❀ ทัวร์ฮ่องกง 2561 : 06-08 เม.ย. 2561 ท่านละ 19,900
❀ ทัวร์ฮ่องกง 2561 : 22-24 เม.ย. 2561 ท่านละ 16,900
❀ ทัวร์ฮ่องกง 2561 : 27-29 พ.ค. 2561 ท่านละ 16,900

❀ ทัวร์ฮ่องกง 2561 เที่ยวฮ่องกง 2018

❀ 61HK-SPR01 ทัวร์ฮ่องกง...สุดคุ้ม กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน บิน CX

❀  นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า
❀  สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา
❀  ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์
❀  นั่ง PEAK TRAM ขึ้นสู่ ยอดเขา VICTORIA PEAK พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง แบบพานาโรม่าที่สวยที่สุด
❀  วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม พัดพาเอาสิ่งไม่ดี ออกจากชีวิต ช่วยหมุนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี
❀  ชมโชว์แสง สี เสียง SYMPHONY OF LIGHTS
❀  ** พักโรงแรมในฮ่องกง 2 คืน **
❀  ช้อปปิ้งจุใจ = => ถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย CITYGATE OUTLET
❀  อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ !! ติ่มซำรสชาติต้นตำรับ // ห่านย่างเลิศรส // อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง

❀ วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา – CITY GATE OUTLET – SYMPHONY OF LIGHTS  (–/กลางวัน/เย็น)
❀ วันที่ 2 อิสระ !! ช้อปปิ้ง หรือซื้อ OPTION TOUR  (ติ่มซ่ำ/–/เย็น)
❀ วันที่ 3 วิคตอเรียพีค (นั่ง PEAK TRAM) – รีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ (ติ่มซ่ำ/กลางวัน/–)