61HK-SPR03A ทัวร์ฮ่องกง...สายบุญ กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่เทียนถาน 3 วัน 2 คืน บิน CX (Mar 2018)

 

 

เที่ยวฮ่องกง 2018 2019 2020 ทัวร์ฮ่องกง 2561 2562 2563 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ฮ่องกง 2561 เที่ยวฮ่องกง 2018
❀ 61HK-SPR03A ทัวร์ฮ่องกง...สายบุญ กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่เทียนถาน 3 วัน 2 คืน บิน CX
❀ เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ฮ่องกง 2561 : 10-12 มี.ค. 2561 ท่านละ 14,900
❀ ทัวร์ฮ่องกง 2561 : 23-25 มี.ค. 2561 ท่านละ 14,900

❀ ทัวร์ฮ่องกง 2561 เที่ยวฮ่องกง 2018

❀ 61HK-SPR03A ทัวร์ฮ่องกง...สายบุญ กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่เทียนถาน 3 วัน 2 คืน บิน CX

❀  นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า
❀  สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา
❀  ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์
❀  VICTORIA PEAK พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง
❀  วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม พัดพาเอาสิ่งไม่ดี ออกจากชีวิต ช่วยหมุนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี
❀  ขอพรด้านสุขภาพ วัดหวังต้าเซียน
❀  ชมสถาปัตยกรรมไม้ สำนักชีฉีหลิน
❀  ชมโชว์แสง สี เสียง SYMPHONY OF LIGHTS
❀  ** พักโรงแรมในฮ่องกง 2 คืน **
❀  ช้อปปิ้งย่านดัง : ถนนเลดี้ มาร์เก็ต & ย่านมงก๊ก // ถนนนาธาน &ย่านจิมซาจุ่ย // CITYGATE OUTLET
❀  อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ !! ติ่มซำรสชาติต้นตำรับ // ห่านย่างเลิศรส // อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง

❀ วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนเลดี้ มาร์เก๊ต & ย่านมงก๊ก (–/–/–)
❀ วันที่ 2   วิคตอเรียพีค – เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา
                 – ช้อปปิ้งCITY GATE OUTLET – SYMPHONY OF LIGHTS  (ติ่มซ่ำ/กลางวัน/เย็น)
❀ วันที่ 3  วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – สำนักชีฉีหลิน – ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน
                – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ (ติ่มซ่ำ/กลางวัน/–)