61JG-SS01 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ชมดอกสาลี่ 6 วัน 5 คืน บิน 3U (Apr 2018)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์จีน เที่ยวจีน ทัวร์คุณธรรม เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ชมดอกสาลี่ 2561 ราคา โปรโมชั่น 2018

 

เที่ยวจีน หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 2018 2019 2020 ทัวร์จีน หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 2561 2562 2563 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561
❀ 61JG-SS01 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ชมดอกสาลี่ 6 วัน 5 คืน บิน 3U
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 23-28 มี.ค. 2561 ท่านละ 24,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม วันสงกรานต์ 2561 : 13-18 เม.ย. 2561 ท่านละ 28,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 20-25 เม.ย. 2561 ท่านละ 25,999


❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561

❀ 61JG-SS01 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ชมดอกสาลี่ 6 วัน 5 คืน บิน 3U

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 18.10-22.25)
❀ วันที่ 2 เฉิงตู-อุทยานภูเขาสี่ดรุณี-หุบเขาฉางผิงโกว (รวมรถอุทยาน)
❀ วันที่ 3 อุทยานภูเขาสี่ดรุณี-หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน)-เมืองตันปา
❀ วันที่ 4 หมู่บ้านทิเบตเจี่ยจวีจั้งไจ้-ธารดอกสาลี่เมืองหม่าเอ๋อคัง
❀ วันที่ 5 เมืองหม่าเอ๋อคัง-เฉิงตู-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
❀ วันที่ 6 ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ (3U8145 : 15.25-17.25)