61JG-SS02 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม เฉิงตู ปี้ผิงโกว ต๋ากู่ปิงชวน ซงผิงโกว 6 วัน 5 คืน บิน CA (Apr 2018)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์จีน เที่ยวจีน ทัวร์คุณธรรม เฉิงตู ปี้ผิงโกว ต๋ากู่ปิงชวน ซงผิงโกว 2561 ราคา โปรโมชั่น 2018

 

เที่ยวจีน หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 2018 2019 2020 ทัวร์จีน หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 2561 2562 2563 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561
❀ 61JG-SS02 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม เฉิงตู ปี้ผิงโกว ต๋ากู่ปิงชวน ซงผิงโกว 6 วัน 5 คืน บิน CA
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม วันจักรี 2561 : 05-10 เม.ย. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม วันสงกรานต์ 2561 : 12-17 เม.ย. 2561 ท่านละ 29,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม วันแรงงาน 2561 : 26 เม.ย.-01 พ.ค. 2561 ท่านละ 25,999


❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561

❀ 61JG-SS02 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม เฉิงตู ปี้ผิงโกว ต๋ากู่ปิงชวน ซงผิงโกว 6 วัน 5 คืน บิน CA

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู (CA472 : 17.55-22.00)
❀ วันที่ 2 เฉิงตู-อุทยานปี้ผิงโกว (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)-เม่าเสี้ยน
❀ วันที่ 3 เม่าเสี้ยน-หมู่บ้านโบราณชนเผ่าเชียง-อุทยานซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่)-เม่าเสี้ยน
❀ วันที่ 4 เม่าเสี้ยน-อุทยานภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน (กระเช้า)-เม่าเสี้ยน
❀ วันที่ 5 เม่าเสี้ยน-เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
❀ วันที่ 6 ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ (CA471 : 15.05-17.05)