61EU-CD01 ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก พักบนเรือสำราญ DFDS 8 วัน 5 คืน บิน EK (Apr 2018)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-CD01 ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก พักบนเรือสำราญ DFDS 8 วัน 5 คืน บิน EK
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 13-20 มี.ค. 2561 ท่านละ 59,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 26 มี.ค.-02 เม.ย. 2561 ท่านละ 59,900
❀ ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2561 : 11-18 เม.ย. 2561 ท่านละ 69,900
❀ ทัวร์ยุโรป วันแรงงาน 2561 : 24 เม.ย.-01 พ.ค. 2561 ท่านละ 62,900

❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018

❀ 61EU-CD01 ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก พักบนเรือสำราญ DFDS 8 วัน 5 คืน บิน EK

❀ วันแรก กรุงเทพฯ-ดูไบ
❀ วันที่สอง ดูไบ-สต็อคโฮล์ม-ห้างสรรพสินค้า NK
❀ วันที่สาม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ซิตี้ฮอลล์-แกมล่าสแตน-คาร์ลสตัท
❀ วันที่สี่ คาร์ลสตัท-ออสโล-The Oslo Opera House-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
❀ วันที่ห้า อุทยานฟร็อกเนอร์-ปราสาท Akershus-ถนนคาร์ลโจฮันเกท-เรือสำราญ DFDS SEAWAYS
❀ วันที่หก โคเปนเฮเก้น-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-สวนสนุกทิโวลี-ศาลาว่าการเมือง-ถนนสตรอยก์
❀ วันที่เจ็ด ลิตเติ้นเมอร์เมด-น้ำพุเกฟิออน-ดุไบ วันที่แปด ดูไบ-กรุงเทพฯ