61GL-SS05 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน สงกรานต์ ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ถ้ำขลุ่ยอ้อ เขาเซียงกง 5 วัน 4 คืน บิน CZ (Apr 2018)

 

เที่ยวจีน 2018 2019 ทัวร์จีน 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน กุ้ยหลิน สงกรานต์ 2561
❀ 61GL-SS05 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน สงกรานต์ ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ถ้ำขลุ่ยอ้อ เขาเซียงกง 5 วัน 4 คืน บิน CZ
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน กุ้ยหลิน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน สงกรานต์ 2561 : 13-17 เม.ย. 2561 ท่านละ 20,999

❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน สงกรานต์ 2561 เที่ยวจีน กุ้ยหลิน สงกรานต์ 2018
❀ 61GL-SS05 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน สงกรานต์ ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ถ้ำขลุ่ยอ้อ เขาเซียงกง 5 วัน 4 คืน บิน CZ

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิน (CZ6100 : 13.25-18.40)
❀ วันที่ 2 กุ้ยหลิน-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)เขางวงช้าง(รวมรถกอล์ฟ)-ร้านผ้าไหม-โชว์ DREAM LIKE LIJIANG
❀ วันที่ 3 กุ้ยหลิน-เขาเหยาซาน(รวมกระเช้า)-ร้านยางพารา-เขาเซียงกง-หยางซั่ว-อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
❀ วันที่ 4 ล่องเรือไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง-กุ้ยหลินประตูโบราณกูหนานเหมิน-ร้านหยกอิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
❀ วันที่ 5 กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ (CZ6099 : 08.40-12.10)