61ZJJ-SS03 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ดินแดนมหัศจรรย์ ภูเขาอวตาร จางเจียเจี้ย พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน บิน WE (Mar 2018)

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 2561 2562 2563 เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 2561
❀ 61ZJJ-SS03 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ดินแดนมหัศจรรย์ ภูเขาอวตาร จางเจียเจี้ย พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน บิน WE
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย วันมาฆบูชา 2561 : 01-04 มี.ค. 2561 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 2561 : 10-13, 17-20, 24-27 มี.ค. 2561 ท่านละ 21,999
❀ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 2561 : 31 มี.ค.-03 เม.ย. 2561 ท่านละ 21,999

❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 2561

❀ 61ZJJ-SS03 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ดินแดนมหัศจรรย์ ภูเขาอวตาร จางเจียเจี้ย พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน บิน WE

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ฉางซา (WE616 14.30-18.45)
❀ วันที่ 2 ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ภาพวาดทราย-โชว์เหม่ยลี่เซียง
❀ วันที่ 3 อุทยานจางเจียเจี้ย(ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
❀ วันที่ 4 จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ (WE617 : 19.40-22.30)