61ZJJ-SS04 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง เขาอวตาร จางเจียเจี้ย ฉางซา 6 วัน 5 คืน บิน WE (Jun 2018)

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 2561 2562 2563 เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 2561
❀ 61ZJJ-SS04 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง เขาอวตาร จางเจียเจี้ย ฉางซา 6 วัน 5 คืน บิน WE
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 2561 : 06-11 มี.ค. 2561 ท่านละ 21,799
❀ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2561 : 10-15 เมษาย. 2561 ท่านละ 25,799
❀ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2561 : 13-18, 14-19 เม.ย. 2561 ท่านละ 28,799
❀ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 2561 : 24-29 เม.ย. 2561 ท่านละ 21,799
❀ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 2561 : 08-13 พ.ค. 2561 ท่านละ 21,799
❀ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 2561 : 19-24 มิ.ย. 2561 ท่านละ 21,799

❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 2561

❀ 61ZJJ-SS04 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง เขาอวตาร จางเจียเจี้ย ฉางซา 6 วัน 5 คืน บิน WE

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ –ฉางซา (WE616 : 14.30-18.45)
❀ วันที่ 2 ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
❀ วันที่ 3 ฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยางพารา
❀ วันที่ 4 ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย
❀ วันที่ 5 เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-ร้านใบชา-โชว์นางจิ้งจอกขาว
❀ วันที่ 6 จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซากรุงเทพฯ (WE617 : 19.40-22.30)