61WUH-SS01 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม สงกรานต์ อู่ฮั่น เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) เสินหนงเจี้ย 6 วัน 5 คืน บิน CZ (Apr 2018)

 

 

เที่ยวจีน หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 2018 2019 2020 ทัวร์จีน หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 2561 2562 2563 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561
❀ 61WUH-SS01 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม สงกรานต์ อู่ฮั่น เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) เสินหนงเจี้ย 6 วัน 5 คืน บิน CZ
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม วันสงกรานต์ 2561 : 12-17 เม.ย. 2561 ท่านละ 29,999


❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561

❀ 61WUH-SS01 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม สงกรานต์ อู่ฮั่น เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) เสินหนงเจี้ย 6 วัน 5 คืน บิน CZ

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เมืองอู่ฮั่น (CZ3058:18.05-22.30)
❀ วันที่ 2 อู่ฮั่น-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี้หยวน ศาลเจ้ากวนอู-กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)
               - ชมภายนอกเสินหนงเจี้ย-ผ่านถนนบนสายน้ำที่สวยที่สุด
❀ วันที่ 3 เสินหนงเจี้ย-อุทยานเทียนเยี่ยน-ผ่านชมที่ราบสีแดง“หงผิงฮั่วหลาง”-สะพานสายรุ้ง-
               อุทยาน จุดสูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ่ง)-ป่านปี้เยียนหุบเขาเสินหนงกู่-สันเขาลิงทองเสี่ยวหลงถัง
❀ วันที่ 4 เสินหนงเจี้ย-อุทยานสะพานสวรรค์(เทียนเซิงเฉียว)-อุทยานเสินหนงถัน-ต้นไม้พันปี-
               อุทยานกวนเหมินซาน-หอหมีแพนด้า-รังผึ้งริมผา-เมืองอี๋ชาง
❀ วันที่ 5 เมืองอี๋ชาง-เมืองอู่ฮั่น-วัดกุยหยวน-ถนนคนเดินเจียงฮั่น
❀ วันที่ 6 นั่งรถผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง-เมือง
❀ วันที่ อู่ฮั่น-กรุงเทพฯ (CZ3057:14.05-16.50)