61JG-SS03 ทัวร์จีน เฉิงตู ซงผิงโกว ต๋ากู่ปิงชวน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 5 วัน 4 คืน บิน MU (Apr-May 2018)

 

เที่ยวจีน จิ่วจ้ายโกว ปีใหม่ 2017 2018 2019 ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว ปีใหม่ 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉินตู 2561
❀ 61JG-SS03 ทัวร์จีน เฉิงตู ซงผิงโกว ต๋ากู่ปิงชวน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 5 วัน 4 คืน บิน MU
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉินตู น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เฉินตู 2561 : 28 มี.ค.-01 เม.ย. 2561 ท่านละ 16,999
❀ ทัวร์จีน เฉินตู 2561 : 25-29 เม.ย. 2561 ท่านละ 17,999
❀ ทัวร์จีน เฉินตู 2561 : 09-13, 23-27 พ.ค. 2561 ท่านละ 16,999

❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน เฉินตู 2561

❀ 61JG-SS03 ทัวร์จีน เฉิงตู ซงผิงโกว ต๋ากู่ปิงชวน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 5 วัน 4 คืน บิน MU

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู (MU5036 : 20.30-00.20)
❀ วันที่ 2 เฉิงตู-เม่าเสี้ยน-อุทยานซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่)-เม่าเสี้ยน
❀ วันที่ 3 เม่าเสี้ยน-อุทยานภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน (กระเช้า)-เม่าเสี้ยน
❀ วันที่ 4 เม่าเสี้ยน-เฉิงตู-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ร้านหมอนโอโซน-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
❀ วันที่ 5 ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ (MU5035 : 17.05-19.10)