61GZ-SS01-R1 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม กวางเจา เสินหนงเจี้ย เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) สวนกวนอูอี้หยวน กวางเจา 5 วัน 4 คืน บิน CZ (May 2018)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์จีน เที่ยวจีน กวางเจา เสินหนงเจี้ย เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) สวนกวนอูอี้หยวน 2561 ราคา โปรโมชั่น 2018

 

ทัวร์จีน กวางเจา ปีใหม่ 2561 2562 เที่ยวจีน ฮาร์บิ้น ปีใหม่ 2018 2019 น้ำเงินทัวร์
ทัวร์จีน กวางเจา 2561 เที่ยวจีน กวางเจา 2018 :
❀ 61GZ-SS01-R1 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม กวางเจา เสินหนงเจี้ย เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) สวนกวนอูอี้หยวน กวางเจา 5 วัน 4 คืน บิน CZ
เที่ยวจีน ทัวร์จีน กวางเจา น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน กวางเจา 2561 : 07-11 มี.ค. 2561 ท่านละ 29,999
❀ ทัวร์จีน กวางเจา 2561 : 21-25 มี.ค. 2561 ท่านละ 29,999
❀ ทัวร์จีน กวางเจา 2561 : 23-27 พ.ค. 2561 ท่านละ 29,999


❀ ทัวร์จีน กวางเจา 2561 เที่ยวจีน กวางเจา 2018 :

❀ 61GZ-SS01-R1 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม กวางเจา เสินหนงเจี้ย เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) สวนกวนอูอี้หยวน กวางเจา 5 วัน 4 คืน บิน CZ

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ–กวางเจา สนามบินกวางเจา-อี๋ชาง
❀ วันที่ 2 อี๋ชาง-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี้หยวนศาลเจ้ากวนอู-กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอก-
               เสินหนงเจี้ย-ผ่านถนนบนสายน้ำที่สวยที่สุด-อุทยานกวนเหมินซาน-หอหมีแพนด้า รังผึ้งริมผา
❀ วันที่ 3 เสินหนงเจี้ย-อุทยานเทียนเยี่ยน-ผ่านชมที่ราบสีแดง“หงผิงฮั่วหลาง”-สะพานสายรุ้ง อุทยานจุดสูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ่ง)
               ป่านปี้เยียน-หุบเขาเสินหนงกู่-สันเขาลิงทองเสี่ยวหลงถัง
❀ วันที่ 4 เสินหนงเจี้ย-อุทยานสะพานสวรรค์(เทียนเซิง เฉียว)-อุทยานเสินหนงถัน-ต้นไม้พันปี เมืองอี๋ชาง-กวางเจา
❀ วันที่ 5 จัตุรัสฮัวเฉิง-วัดกวงเสี้ยว-ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว-กวางเจา-กรุงเทพ