61JP-GL03 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO (B) 5 วัน 3 คืน บิน TG (May 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันปิยะ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวญี่ปุ่น 2018 ทัวร์ญี่ปุ่น 2561
❀ 61JP-GL03 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO (B) 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 09-13 พ.ค. 2561 ท่านละ 49,500

❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-GL03 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO (B) 5 วัน 3 คืน บิน TG

❀ อนุสรณ์สถาน Toda Memorial Park - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ห้างอิออน
❀ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนทาคิโนะอุเอะ – สวนดอกไม้คะมิยูเบทสึ
❀ น้ำตกกิงกะ – น้ำตกริวเซอิ - สระน้ำสีน้ำเงิน – เมืองซัปโปโร - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
❀ ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ และ ย่านทานูกิโคจิ

❀  อาบน้ำแร่ “ออนเซ็น” ตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆ
❀  พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ไม่อั้นกับปู 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด
❀  พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
❀  มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
❀  บินโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)

❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
❀ วันที่สอง สนามบินชิโตเซ่ - อนุสรณ์สถาน Toda Memorial Park – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ห้างอิออน – หมู่บ้านราเมน อาซาฮิคาว่า
❀ วันที่สาม สวนทาคิโนะอุเอะ – สวนดอกไม้คะมิยูเบทสึ – น้ำตกกิงกะ – น้ำตกริวเซอิ
❀ วันที่สี่ สระน้ำสีน้ำเงิน – เมืองซัปโปโร - มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ และ ย่านทานูกิโคจิ
❀ วันที่ห้า สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ