61JP-GL03 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO (B) 5 วัน 3 คืน บิน TG (May 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันปิยะ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวญี่ปุ่น 2018 ทัวร์ญี่ปุ่น 2561
❀ 61JP-GL03 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO (B) 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 09-13 พ.ค. 2561 ท่านละ 49,500

❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-GL03 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO (B) 5 วัน 3 คืน บิน TG

❀ อนุสรณ์สถาน Toda Memorial Park - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ห้างอิออน
❀ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนทาคิโนะอุเอะ – สวนดอกไม้คะมิยูเบทสึ
❀ น้ำตกกิงกะ – น้ำตกริวเซอิ - สระน้ำสีน้ำเงิน – เมืองซัปโปโร - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
❀ ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ และ ย่านทานูกิโคจิ

❀  อาบน้ำแร่ “ออนเซ็น” ตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆ
❀  พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ไม่อั้นกับปู 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด
❀  พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
❀  มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
❀  บินโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)

❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
❀ วันที่สอง สนามบินชิโตเซ่ - อนุสรณ์สถาน Toda Memorial Park – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ห้างอิออน – หมู่บ้านราเมน อาซาฮิคาว่า
❀ วันที่สาม สวนทาคิโนะอุเอะ – สวนดอกไม้คะมิยูเบทสึ – น้ำตกกิงกะ – น้ำตกริวเซอิ
❀ วันที่สี่ สระน้ำสีน้ำเงิน – เมืองซัปโปโร - มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ และ ย่านทานูกิโคจิ
❀ วันที่ห้า สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
 

61JP-JG14 ทัวร์ญี่ปุ่น วันอาสาฬหบูชา HOKKAIDO LAVENDER 5 วัน 3 คืน บิน XJ (Jul 2018)

❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-JG14 ทัวร์ญี่ปุ่น วันอาสาฬหบูชา HOKKAIDO LAVENDER 5 วัน 3 คืน บิน XJ
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น (วันอาสาฬหบูชา) 2561 : 27-31 ก.ค. 2561 ท่านละ 43,900

ดูรายละเอียด »

61JP-JG13 ทัวร์ญี่ปุ่น วันแม่ HOKKAIDO LAVENDER NO.3 6 วัน 4 คืน บิน TG (Aug 2018)

❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-JG13 ทัวร์ญี่ปุ่น วันแม่ HOKKAIDO LAVENDER NO.3 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น (วันแม่แห่งชาติ) 2561 : 09-14 ส.ค. 2561 ท่านละ 49,900

ดูรายละเอียด »

61JP-JG12 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER NO.2 6 วัน 4 คืน บิน TG (Jul-Aug 2018)

❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-JG12 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER NO.2 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น (วันอาสาฬหบูชา) 2561 : 27 ก.ค.-01 ส.ค. 2561 ท่านละ 59,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น (วันแม่แห่งชาติ) 2561 : 10-15 ส.ค. 2561 ท่านละ 52,900

ดูรายละเอียด »

61JP-JG11 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER NO.1 5 วัน 3 คืน บิน TG (Jun-Aug 2018)

❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-JG11 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER NO.1 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 21-25, 23-27 มิ.ย. 2561 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 27-31 ก.ค. 2561 ท่านละ 43,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 01-05 ส.ค. 2561 ท่านละ 42,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น (วันแม่แห่งชาติ) 2561 : 08-12 ส.ค. 2561 ท่านละ 42,900

ดูรายละเอียด »