61JP-SS03 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว 5 วัน 3 คืน บิน XJ (May 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันปิยะ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวญี่ปุ่น 2018 ทัวร์ญี่ปุ่น 2561
❀ 61JP-SS03 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว 5 วัน 3 คืน บิน XJ
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน 2561 : 29 เม.ย.-03 พ.ค. 2561 ท่านละ 35,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 27-31 พ.ค. 2561 ท่านละ 29,900

❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-SS03 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว 5 วัน 3 คืน บิน XJ

❀ HILIGHT
❀ เหนือเที่ยวตอนสุดของญี่ปุ่น แหล่งรวมอาหารอร่อย
❀ ชมความน่ารักของสัตว์นานาชนิด
❀ สัมผัสความโรแมนติก ณ คลองโอตารุ ช้อปกระหน่ำย่านทานูกิโคจิ
❀ พิเศษกับการแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมทานบุฟเฟ่ต์ขาปู!!

❀ FOOD
❀ • บุฟเฟ่ต์ขาปู

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
❀ วันที่ 2 สนามบินชิโตเซ่ – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – หมู่บ้านราเม็ง – น้ำตกกิงกะ ริวเซ – โซอุนเคียว
❀ วันที่ 3 โซอุนเคียว – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต – มิซึอิ เอ้าเล็ทต์ – ซัปโปโร
❀ วันที่ 4 ซัปโปโร – หอนาฬิกา – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – โอโดริปาร์ค – อีออนพลาซ่า – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ย่านทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
❀ วันที่ 5 ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ