61JP-SS04 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกะดาเตะ 6 วัน 4 คืน บิน XJ (May 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันปิยะ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวญี่ปุ่น 2018 ทัวร์ญี่ปุ่น 2561
❀ 61JP-SS04 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกะดาเตะ 6 วัน 4 คืน บิน XJ
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 24-29 เม.ย. 2561 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 08-13 พ.ค. 2561 ท่านละ 36,900

❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-SS04 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกะดาเตะ 6 วัน 4 คืน บิน XJ

❀ HILIGHT
❀ เที่ยวตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น แหล่งรวมอาหารอร่อย
❀ นั่งกระเช้าชมความสวยงามยามค่ำคืนบนยอดเขาฮาโกดาเตะ
❀ สัมผัสความโรแมนติก ณ คลองโอตารุ ช้อปกระหน่ำย่านทานูกิโคจิ
❀ พิเศษกับการแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืน!!

❀ FOOD
❀ • บุฟเฟ่ต์ขาปู

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
❀ วันที่ 2 สนามบินชิโตเซ่ – ภูเขาโชวะ (นั่งกระเช้า) – ฟาร์มหมี – โกดังอิฐแดง – นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืนของเมืองฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะ
❀ วันที่ 3 ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์ – ย่านเมืองเก่า โมโตมาจิ – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายคอมบุ – วนอุทยานโอนุมะ – ทะเลสาบโทยะ
❀ วันที่ 4 ทะเลสาบโทยะ – จุดชมวิวไซโระ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณธ์กล่องดนตรี – ย่านทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
❀ วันที่ 5 ซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย – ซัปโปโร (ไม่รวมค่ามช้จ่ายในการเดินทาง)
❀ วันที่ 6 ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ