61JP-SS05 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว 6 วัน 4 คืน บิน XJ (May 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันปิยะ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวญี่ปุ่น 2018 ทัวร์ญี่ปุ่น 2561
❀ 61JP-SS05 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว 6 วัน 4 คืน บิน XJ
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 15-20 พ.ค. 2561 ท่านละ 37,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 22-27 พ.ค. 2561 ท่านละ 35,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 28 พ.ค.-02 มิ.ย. 2561 ท่านละ 37,900

❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-SS05 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว 6 วัน 4 คืน บิน XJ

❀ HILIGHT
❀ เที่ยวตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น แหล่งรวมอาหารอร่อย
❀ ย้อนยุคไปกับหมู่บ้านที่จำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะ
❀ ชมความน่ารักของสัตว์นานาชนิด สัมผัสความโรแมนติก ณ คลองโอตารุ
❀ ช้อปกระหน่ำย่านทานูกิโคจิ พิเศษกับการแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืน!!

❀ FOOD
❀ • บุฟเฟ่ต์ขาปู

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
❀ วันที่ 2 สนามบินชิโตเซ่ – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – หมู่บ้านราเม็ง – ถ้ำน้ำแข็งคามิคาว่า ไอซ์ พาวิลเลี่ยน – โซอุนเคียว
❀ วันที่ 3 โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ ริวเซ – มิซึอิ เอ้าเล็ทต์ – จิโกกุดานิ – โนโบริเบ็ตสึ
❀ วันที่ 4 โนโบริเบ็ตสึ – ดาเตะจิไดมุระ – หอนาฬิกา – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – โอโดริปาร์ค – อีออนพลาซ่า – ซัปโปโร
❀ วันที่ 5 ซัปโปโร – ตลาดปลานิโจ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ย่านทานุกิโคจิ – ซัปโปโร
❀ วันที่ 6 ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ