61JP-SS06 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว 5 วัน 4 คืน บิน XJ (Apr 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันปิยะ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวญี่ปุ่น 2018 ทัวร์ญี่ปุ่น 2561
❀ 61JP-SS06 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว 5 วัน 4 คืน บิน XJ
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 14-18 มี.ค. 2561 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 21-25 มี.ค. 2561 ท่านละ 40,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 29 มี.ค.-02 เม.ย. 2561 ท่านละ 42,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 30 มี.ค.-03 เม.ย. 2561 ท่านละ 42,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันจักรี 2561 : 04-08 เม.ย. 2561 ท่านละ 42,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561 : 10-14 เม.ย. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561 : 14-18 เม.ย. 2561 ท่านละ 52,900

❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-SS06 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว 5 วัน 4 คืน บิน XJ

❀ HILIGHT
❀ เที่ยวสุดคุ้มเจาะลึกสถานที่ท่องเที่ยวแบบเต็มอิ่ม
❀ ชมเมืองหลวงเก่าเกียวโตและความงดงามของศิลปะญี่ปุ่น
❀ ตื่นตาตื่นใจกับดอกซากุระ ช้อปปิ้งย่านดังเมืองโตเกียว ณ ชินจุกุ
❀ ตระการตากับเทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ

❀ FOOD
❀ • เมนูชาบูชาบูญี่ปุ่น
❀ • บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ
❀ วันที่ 2 สนามบินคันไซ – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาบานะโนะซาโตะ – นาโงย่า
❀ วันที่ 3 นาโง่ย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – มัตสึโมโต้
❀ วันที่ 4 มัตสึโมโต้ – ลานสกีฟูจิเท็น หรือ ภูเขาไฟฟูจิ – นั่งกระเช้าคาจิคาจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบยามานากะ
❀ วันที่ 5 ทะเลสาบยามานากะ – วัดอาซากุสะ หรือ สวนอุเอโนะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ