61JP-SS07 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ โอซาก้า โตเกียว 5 วัน 4 คืน บิน XJ (Apr 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันปิยะ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวญี่ปุ่น 2018 ทัวร์ญี่ปุ่น 2561
❀ 61JP-SS07 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ โอซาก้า โตเกียว 5 วัน 4 คืน บิน XJ
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561 : 11-15 เม.ย. 2561 ท่านละ 52,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561 : 13-17 เม.ย. 2561 ท่านละ 53,900

❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-SS07 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ โอซาก้า โตเกียว 5 วัน 4 คืน บิน XJ

❀ HILIGHT
❀ เที่ยวสุดคุ้มเจาะลึกสถานที่ท่องเที่ยวแบบเต็มอิ่ม
❀ ชมเมืองหลวงเก่าเกียวโตและความงดงามของศิลปะญี่ปุ่น
❀ ช้อปกระหน่ำชินจูกุ ขอพร ณ วัดอาซะกุซ่า
❀ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์พร้อมแช่ออนเซ็น

❀ FOOD
❀ • เมนูชาบูชาบูญี่ปุ่น
❀ • บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ
❀ วันที่ 2 สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิริ อินาริ – นาบานะโนะซาโตะ (อิลูมิเนชั่น) – นาโงย่า
❀ วันที่ 3 นาโงย่า – ทะเลสาบฮามานะ – ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบยามานากะ
❀ วันที่ 4 ทะเลสาบยามานากะ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (สั้น 10 นาที) – หุบเขาโอวาคุดานิ – นั่งรถไฟชินคันเซน – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว
❀ วันที่ 5 โตเกียว – วัดอาซากุสะ – TMG หรือ สวนอูเอโนะ – อิออนพลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ