61JP-TAS07 ทัวร์ญี่ปุ่น วันวิสาขบูชา ฮอกไกโด HOKKAIDO PINKMOSS 5 วัน 3 คืน บิน XJ (May 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันปิยะ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวญี่ปุ่น 2018 ทัวร์ญี่ปุ่น 2561
❀ 61JP-TAS07 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO PINKMOSS 5 วัน 3 คืน บิน XJ
❀ ASAHIKAWA-SOUNKYO-FURANO-SAPPORO - OTARU 5D3N
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันวิสาขบูชา 2561 : 25-29 พ.ค. 2561 ท่านละ 35,900

❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-TAS07 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO PINKMOSS 5 วัน 3 คืน บิน XJ

❀ ASAHIKAWA-SOUNKYO-FURANO-SAPPORO - OTARU 5D3N

❀ *** อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลขาปูยักษ์ ณ โรงแรม ให้ท่านรับประทานอย่างจุใจ ***

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ ดอนเมือง–สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) (23.55-08.40)
❀ วันที่ 2 ชิโตเซ่ –อาซะฮิกาว่า – หมู่บ้านราเม็ง – ทะคิโนะอุเอะ – ทุ่งดอกพิ้งค์มอส – คามิยุเบ็ทสึ –
                    ทุ่งดอกทิวลิป – โซอุนเคียว
❀ วันที่ 3 โซอุนเคียว – บิเอะ – สระน้ำสีฟ้า – สวนชิคิไซ โนะ โอกะ – ฟุราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ –
                   ซัปโปโร – สวนโอโดริ – หอนาฬิกา (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ
❀ วันที่ 4 ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแล็ต – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี –
                   ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งเรร่า เอาท์เลต
❀ วันที่ 5 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง (09.55-15.10)