61JP-TAS09 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด วันแม่ HOKKAIDO FLOWER MOTHER 5 วัน 3 คืน บิน XJ (Aug 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันปิยะ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวญี่ปุ่น 2018 ทัวร์ญี่ปุ่น 2561
❀ 61JP-TAS09 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด วันแม่ HOKKAIDO FLOWER MOTHER 5 วัน 3 คืน บิน XJ
❀ FURANO- BIE - SOUNKYO- OTARU -SAPPORO 5D3N
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันแม่แห่งชาติ 2561 : 09-13 ส.ค. 2561 ท่านละ 39,900

❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-TAS09 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด วันแม่ HOKKAIDO FLOWER MOTHER 5 วัน 3 คืน บิน XJ

❀ FURANO- BIE - SOUNKYO- OTARU -SAPPORO 5D3N

❀ *** อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลขาปูยักษ์ ณ โรงแรม ให้ท่านรับประทานอย่างจุใจ ***

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ ดอนเมือง– สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.55-08.40 )
❀ วันที่ 2 ชิโตเซ่ - ฟูราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ – บิเอะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ – สระน้ำสีฟ้า – โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์
❀ วันที่ 3 โซอุนเคียว –สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็ง – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี –
                    ถนนซาไกมาจิ – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ
❀ วันที่ 4 ซัปโปโร – ตลาดเช้าโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ –
                   สวนสาธารณะโอโดริ – ช้อปปิ้ง เรร่า เอ้าท์เลต – ชิโตเซ่
❀ วันที่ 5 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง ( 09.55-15.10 )