61JP-DKC02 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ JAPAN APRIL SNOW 4 วัน 3 คืน บิน XW (Apr 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันปิยะ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวญี่ปุ่น 2018 ทัวร์ญี่ปุ่น 2561
❀ 61JP-DKC02 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ JAPAN APRIL SNOW 4 วัน 3 คืน บิน XW
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันจักรี 2561 : 05-08 เม.ย. 2561 ท่านละ 35,999
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันจักรี 2561 : 08-11 เม.ย. 2561 ท่านละ 35,999
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561 : 11-14 เม.ย. 2561 ท่านละ 37,999
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561 : 14-17 เม.ย. 2561 ท่านละ 37,999

❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-DKC02 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ JAPAN APRIL SNOW 4 วัน 3 คืน บิน XW

❀ ไฮไลท์ของโปรแกรม
❀ • บินตรง ดอนเมือง–นาริตะ เดินทางโดยเครื่องบิน BOEING 777–200 ER (415 ที่นั่ง)
❀ • พร้อมบริการอาหาร HOT MEALS และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม
❀ • พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักฟูกุชิมา 1 คืน / นิกาตะ 1 คืน และไซตามะ 1 คืน
❀ • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เมืองฟุกุชิมะ AIZU TAKASU SKI RESORT หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออูจิจูคุ
        ปราสาทสึรุกะ KITAKATA RAMEN STREET ทดลองทำข้าวเกรียบ IMAYO SAKE FACTORY
       TERADOMARI SEA FOOD MARKET STREET ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ยูซาว่า
❀ • พร้อมช้อปปิ้งกันแบบเต็มๆที่ย่านชินจูกุ อิออน พลาซ่า

❀ วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – เมืองฟุกุชิมะ
❀ วันที่ 2 AIZU TAKASU SKI RESORT – หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ โออูจิจูคุ – ปราสาทสึรุกะ –
                    KITAKATA RAMEN STREET – อิออน พลาซ่า
❀ วันที่ 3 IMAYO SAKE FACTORY – ทดลองทำข้าวเกรียบ –
                    TERADOMARI SEA FOOD MARKET STREET – ฟาร์ม สตรอเบอร์รี่ยูซาว่า
❀ วันที่ 4 ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ)