61JP-DKC03 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ SWEETY SAKURA TOKYO 5 วัน 3 คืน บิน TG (Apr 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันปิยะ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวญี่ปุ่น 2018 ทัวร์ญี่ปุ่น 2561
❀ 61JP-DKC03 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ SWEETY SAKURA TOKYO 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561 : 12-16 เม.ย. 2561 ท่านละ 49,999

❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-DKC03 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ SWEETY SAKURA TOKYO 5 วัน 3 คืน บิน TG


❀ ไฮไลท์ของโปรแกรม

❀ • บินตรง สุวรรณภูมิ - ฮาเนดะ / นาริตะ – สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)
❀ • ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม
❀ • พักโรงแรม ระดับมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาหารเช้า

❀ • เที่ยวครบไฮไลท์ ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านน้ำใส-โอชิโนะฮัคไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
❀ • สักการะเจ้าแม่กวนอิมวัดอาซากุสะ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมง
❀ • เมืองคามาคูระ ชมพระใหญ่ไดบุสึ สวนไคราคุเอน สวนอุเอโนะ

❀ • ช้อปปิ้งกันแบบเต็มๆที่ย่านดังชินจูกุ อะเมโยโกะ ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ โกเทมบะเอ้าท์เลท
❀ • อิ่มอร่อยกับวาไรตี้เมนูบุฟเฟต์สไตล์ญี่ปุ่น พร้อมขาปูยักษ์
❀ • พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น


❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
❀ วันที่ 2 สนามบินฮาเนดะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - โยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์ราเมง - คามาคุระ -
                        พระใหญ่ไดบุสึ - โกเทมบะเอ้าท์เลท
❀ วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อิบารากิ -
                        สวนไคราคุเอน - พระใหญ่อุชิคุไดบุทสึ - AMI PREMIUM OUTLET
❀ วันที่ 4 โตเกียว – สวนอุเอโนะ - อะเมโยโกะ - DIVER CITY ODAIBA - ช้อปปิ้งชินจูกุ
❀ วันที่ 5 สนามบินนาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ