61JP-DKC06 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด AUTUMN IN HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน บิน TG (Sep 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันปิยะ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวญี่ปุ่น 2018 ทัวร์ญี่ปุ่น 2561
❀ 61JP-DKC06 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด AUTUMN IN HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 06-11 ก.ย. 2561 ท่านละ 49,999
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 27 ก.ย.-02 ต.ค. 2561 ท่านละ 49,999

❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-DKC06 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด AUTUMN IN HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน บิน TG

❀ ไฮไลท์ของโปรแกรม
❀ • บินตรง กรุงเทพฯ - ซิโตเซ่ เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)
❀ • พร้อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม
❀ • พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักออนเซ็น 1 คืน / ซับโปโร 2 คืน / ชิโตเซ่ 1 คืน
❀ • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ นั่งกระเช้าชมวิวเขาคุโรดาเกะ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า
❀ • พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกะยาม่า ชมสวนชิกิไซโนะโอะกะ ฟาร์มโทมิตะ สักการะศาลเจ้าฮอกไกโด
❀ • อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า สวนโอโดริ หอนาฬิกาโบราณ โรงงานช็อกโกแลต
❀ • ชมคลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว
❀ • ช้อปปิ้งย่านดังทานุกิโคจิ JR TOWER ตลาดซัปโปโรโจไง
❀ • เปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น

❀ • พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ + ขาปูยักษ์ 3 ชนิด แบบฉบับของญี่ปุ่น
❀ • พร้อมบริการเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ สาเก แบบไม่อั้น และเมนูวาไรตี้บุฟเฟต์ให้ท่านได้อิ่มแบบไม่อั้นอย่างจุใจ

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
❀ วันที่ 2 ฮอกไกโด – สนามบินชิโตเซ่ – อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกะยาม่า -
               เมืองโซอึนเคียว - นั่งกระเช้าชมวิวเขาคุโระดาเกะ - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ
❀ วันที่ 3 เมืองบิเอะ - สวนชิกิไซโนะโอกะ - ฟุราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - เมืองซัปโปโร
❀ วันที่ 4 ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดซัปโปโรโจไง - อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ - หอนาฬิกาโบราณ – ย่านทานุกิ โคจิ
❀ วันที่ 5 โรงงานช็อกโกแลต - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว - JR TOWER
❀ วันที่ 6 สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ