61JP-TAS15 ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA HAKODATE (NOBORIBETSU - OTARU - SAPPORO) 5 วัน 3 คืน บิน TG (May 2018)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA HAKODATE (NOBORIBETSU - OTARU - SAPPORO) 2561 ราคา โปรโมชั่น 2018

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-TAS15 ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA HAKODATE
❀ (NOBORIBETSU - OTARU - SAPPORO) 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันพืชมงคล 2561 : 10-14 พ.ค. 2561 ท่านละ 43,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-TAS15 ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA HAKODATE
❀ (NOBORIBETSU - OTARU - SAPPORO) 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ By Thai Airways International (TG)

❀ วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) (23.45-08.30)
❀ วันที่ 2 ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนเดือดจิโกคุดานิ – อุโมงค์ซากุระ (ชมซากุระ) – ภูเขาอุสึซัน (เคเบิ้ล) –
                    สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – ทะเลสาบโทยะ
❀ วันที่ 3 ทะเลสาบโทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ –
                    โรงงานช็อกโกแล็ต – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร
❀ วันที่ 4 ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – สวนมารุยามะ (ชมซากุระ) – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา –
                    สวนโอโดริ – ช้อปปิ้งJR SAPPORO STATION – ช้อปปิ้งเรร่า เอาท์เล็ท
❀ วันที่ 5 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ (10.55-16.45)