61RU-CS04 ทัวร์รัสเซีย SUPER SAVE RUSSIA [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 7 วัน 5 คืน บิน TG (May-Jun 2018)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์รัสเซีย SUPER SAVE RUSSIA [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 2561 ราคา โปรโมชั่น 2018

 

เที่ยวยุโรป เที่ยวรัสเซีย 2017 2018 2019 ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2561 เที่ยวรัสเซีย 2018
❀ 61RU-CS04 ทัวร์รัสเซีย SUPER SAVE RUSSIA [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 7 วัน 5 คืน บิน TG
❀ ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 23-29 พ.ค. 2561 ท่านละ 59,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 04-10, 06-12 มิ.ย. 2561 ท่านละ 59,900

❀ ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2561 เที่ยวรัสเซีย 2018 :

❀ 61RU-CS04 ทัวร์รัสเซีย SUPER SAVE RUSSIA [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 7 วัน 5 คืน บิน TG

❀ • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม
❀ • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
❀ • นำท่านสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชด้วยรถไฟด่วน(Sapsan Train)
❀ • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น
❀ • เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ

❀ • พิเศษเมนู ไข่ปลาคาร์เวียร์และว้อดก้า

❀ ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***
❀ ***พิเศษรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส จากเซนท์ปีเตอร์เบิร์กสู่มอสโคว์***

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
❀ วันที่ 2 มอสโคว์ – นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้
❀ วันที่ 3 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน
❀ วันที่ 4 มหาวิหารเซนท์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – พิพิธภัณ์เรือออโรร่า – OUTLET - นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์
❀ วันที่ 5 มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ – จตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ห้างกุม – ละครสัตว์
❀ วันที่ 6 ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ – สนามกีฬาเลนิน – สนามบิน
❀ วันที่ 7 กรุงเทพฯ