61EU-CS09 ทัวร์ยุโรป SUPER SAVE ยุโรป 6 ประเทศ ออสเตรีย ฮังการี เชก สโลวัค เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน บิน OS / LX (Sep-Nov 2018)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์ยุโรป SUPER SAVE ยุโรป 6 ประเทศ ออสเตรีย ฮังการี เชก สโลวัค เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 2561 ราคา โปรโมชั่น 2018

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-CS09 ทัวร์ยุโรป SUPER SAVE ยุโรป 6 ประเทศ
❀ ออสเตรีย ฮังการี เชก สโลวัค เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน บิน OS / LX
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 17-25 พ.ค. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 24 พ.ค.-01 มิ.ย. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 06-14, 13-21 มิ.ย. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 12-20 ก.ค. 2561 ท่านละ 54,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 05-13 ก.ย. 2561 ท่านละ 50,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 02-10 ต.ค. 2561 ท่านละ 50,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 01-09, 10-18 พ.ย. 2561 ท่านละ 50,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-CS09 ทัวร์ยุโรป SUPER SAVE ยุโรป 6 ประเทศ
❀ ออสเตรีย ฮังการี เชก สโลวัค เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน บิน OS / LX
❀ • บินหรู สะดวกสบาย ตรงเข้าสู่เวียนนา ด้วยออสเตรียน เเอร์ไลน์ เเละ กลับจาก ซุริค ด้วยสวิต เเอร์ สายการบินเเห่งชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
❀ • ชมกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของฮังการี (Hungary) ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ
❀ • เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค
❀ • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย
❀ • เดินเล่นเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)
❀ • ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ของนครมิวนิค (Munich)
❀ • เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น (Schaffhausen) เพื่อชมน้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป
❀ • เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม

❀ ***ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าหมุน 360 องศา สู่ยอดเขาทิตลิส ***
❀ ***ล่องเรือทะเลสาปที่ป่าดำ (Black forest)***

❀ ***พิเศษสุดกับ 3 เมนูพื้นเมือง
❀ เป็ดสไตล์โบฮีเมียน, ขาหมูเยอรมัน และบุฟเฟ่ต์เบียร์***

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
❀ วันที่ 3 บูดาเปสต์ – บราติสลาว่า – OUTLET – ปราก
❀ วันที่ 4 ปราสาทปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ลินซ์
❀ วันที่ 5 ลินซ์ – ฮัลสตัท – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
❀ วันที่ 6 มิวนิค – ทิทิเซ่ – ล่องเรือที่ป่าดำ – ไฟร์บวร์ก
❀ วันที่ 7 ชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น – ซูก
❀ วันที่ 8 ซูก – ซูริค – สนามบิน
❀ วันที่ 9 กรุงเทพ