61KR-SB01 ทัวร์เกาหลี เกาหลี-ปูซาน BeautifulHanok village 5 วัน 3 คืน บิน KE (Aug-Oct 2018)

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์เกาหลี 2561 2562 2563 เที่ยวเกาหลี 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี 2561
❀ 61KR-SB01 ทัวร์เกาหลี เกาหลี-ปูซาน BeautifulHanok village 5 วัน 3 คืน บิน KE
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 02-06, 16-20 พ.ค. 2561 ท่านละ 26,555
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 06-10, 20-24 มิ ย. 2561 ท่านละ 25,555
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 04-08, 18-22 ก.ค. 2561 ท่านละ 25,555
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 01-05, 15-19 ส.ค. 2561 ท่านละ 25,555
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 05-09, 19-23 ก.ย. 2561 ท่านละ 25,555
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 03-07, 17-21 ต.ค. 2561 ท่านละ 26,555

❀ ทัวร์เกาหลี 2561 เที่ยวเกาหลี 2018

❀ 61KR-SB01 ทัวร์เกาหลี เกาหลี-ปูซาน BeautifulHanok village 5 วัน 3 คืน บิน KE

❀ ไฮไลท์ทัวร์เกาหลี-ปูซาน Beautiful Hanok village
❀ - บินหรูกับสายการบินประจำชาติเกาหลีใต้
❀ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สมญานามซานโตรินีแห่งเกาหลี
❀ - Oryukdo Skywalk สะพานกระจกแก้วจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน
❀ - พุลกุกซา มรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO
❀ - สนุกสนานกับสวนสนุก E-World เล่นแบบไม่จำกัดรอบ

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติกิมแฮ - เมืองปูซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Skywalk - เมืองเคียงจู - วัดพุลกุกซา – หอดูดาวชมซงแด
❀ วันที่ 3 เมืองเคียงจู - เมืองแดกู - วัดดองฮวาซา - Okgol Village - Cosmetic Shop - ศูนย์โสม - สวนสนุก E-WORLD - 83 Tower –ช้อปปิ้งถนนทงซองโน
❀ วันที่ 4 เมืองปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Duty Free - สวนยงดูซาน - หอคอยปูซาน - Nampodong Street –ตลาดปลาชาลกาชิ
❀ วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Nurimaru APEC House - ซุปเปอร์มาเก็ต - Lotte Outlet - สนามบินกิมแฮ – กรุงเทพฯ
 

62KR-SK01 ทัวร์เกาหลี Funny Ski SNow 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines (DEC-MAR 2019)

❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี 2561-2562
❀ 62KR-SK01 ทัวร์เกาหลี Funny Ski SNow 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines
❀ ทัวร์เกาหลี ธ.ค. 2561 เริ่มต้นที่ 16,900
❀ ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2562 : 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 2562 ท่านละ 25,900
❀ ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2562 : 29 ธ.ค.-03 ม.ค. 2562 ท่านละ 24,900
❀ ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2562 : 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 2562 ท่านละ 23,900
❀ ทัวร์เกาหลี ม.ค.-ก.พ. 2562 เริ่มต้นที่ 16,900
❀ ทัวร์เกาหลี มี.ค. 2562 เริ่มต้นที่ 14,900

ดูรายละเอียด »

61KR-SK17 ทัวร์เกาหลี Nanta Ice Cruise + Lantern Fest 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines (NOV 2018)

❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี 2561
❀61KR-SK17 ทัวร์เกาหลี Nanta Ice Cruise + Lantern Fest 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 03-14 พ.ย. 2561

ดูรายละเอียด »

61KR-SK16 ทัวร์เกาหลี Nanta Ice Cruise + Namsan Fest 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines (AUG-OCT 2018)

❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี 2561
❀61KR-SK16 ทัวร์เกาหลี Nanta Ice Cruise + Namsan Fest 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 07 ส.ค. -25 ต.ค. 2561

ดูรายละเอียด »

61KR-SK15 ทัวร์เกาหลี Journey Daegu Busan 5 วัน 3 คืน บิน T’WAY (TW) (SEP-NOV 2018)

❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี 2561
❀61KR-SK15 ทัวร์เกาหลี Journey Daegu Busan 5 วัน 3 คืน บิน T’WAY (TW)
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 07 ก.ย. -30 พ.ย. 2561

ดูรายละเอียด »