61MO-SS01 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม มองโกเลียในฮูเหอเฮ่าเทอะทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6 วัน 5 คืน บิน 3U (May-Jun 2018)

 
ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น ปีใหม่ 2561 2562 2563 เที่ยวจีน ปีใหม่ 2018 2019 2020 น้ำเงินทัวร์
❀ ทัวร์จีน มองโกเลีย 2561 เที่ยวจีน มองโกเลีย 2018 :
❀ 61MO-SS01 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม มองโกเลียในฮูเหอเฮ่าเทอะทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6 วัน 5 คืน บิน 3U
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน มองโกเลีย น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน มองโกเลียนอก 2561 : 11-16, 25-30 พ.ค. 2561 ท่านละ 29,999
❀ ทัวร์จีน มองโกเลียนอก 2561 : 08-13 มิ.ย. 2561 ท่านละ 29,999


❀ ทัวร์จีน มองโกเลีย 2561 เที่ยวจีน มองโกเลีย 2018 :

❀ 61MO-SS01 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม มองโกเลียในฮูเหอเฮ่าเทอะทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6 วัน 5 คืน บิน 3U

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู(3U8146 : 17.30-22.00)
❀ วันที่ 2 เฉิงตู-โฮฮอท (3U8747 : 08.50-11.20)พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน-วัดต้าเจา
❀ วันที่ 3 โฮฮอท-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ไม่รวมค่าขี่ม้า ขี่อูฐ)-ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า-ฟาร์มเอินเหอ (ฟรีค่าเช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย)-การแสดงรอบกองไฟ
❀ วันที่ 4 ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน-เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า)-อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย- เมืองออร์ดอส
❀ วันที่ 5 เมืองออร์ดอส-สุสานเจงกีสข่าน-อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย-เขตเมืองใหม่คังปาสือ-เฉิงตู(3U8970 : 22.00-00.20)
❀ วันที่ 6 ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-เฉิงตูกรุงเทพฯ (3U8145 : 14.40-16.35)