61XJ-SS01 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม อูหลู่มู่ฉี ทุ่งหญ้านาราถี ทูรูฟาน 8 วัน6 คืน บิน SC (Jun 2018)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์จีน เที่ยวจีน ทัวร์คุณธรรม อูหลู่มู่ฉี ทุ่งหญ้านาราถี ทูรูฟาน 2561 ราคา โปรโมชั่น 2018

 

เที่ยวจีน ทัวร์คุณธรรม 2018 2019 2020 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 2562 2563 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561
❀ 61XJ-SS01 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม อูหลู่มู่ฉี ทุ่งหญ้านาราถี ทูรูฟาน 8 วัน6 คืน บิน SC
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 25 พ.ค.-01 มิ.ย. 2561 2561 ท่านละ 40,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 22-29 มิ.ย. 2561 ท่านละ 40,999
 


❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561

❀ 61XJ-SS01 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม อูหลู่มู่ฉี ทุ่งหญ้านาราถี ทูรูฟาน 8 วัน6 คืน บิน SC

❀ วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ-อูหลู่มู่ฉี (SC8886:03.05-11.55)-เมืองคุยถุน
❀ วันที่ 3 เมืองคุยถุน-ทะเลสาบไซหลี่มู่-ผ่าน หุบโตรกกวอจื่อโถ FRUIT GULLY-เมืองอี้หนิง
❀ วันที่ 4 เมืองอี้หนิง-เมืองนาราถี-ทุ่งหญ้านาราถี (รวมรถเล็ก)
❀ วันที่ 5 เมืองนาราถี-เมืองคู่เอ๋อเล่อ-ทะเลสาบโบ๋ซือถิน (รวมล่องเรือ)
❀ วันที่ 6 เมืองคู่เอ๋อเล่อ-เมืองทูรูฟาน-ผ่านชมโรงผลิตไฟฟ้าจากแรงลม-ภูเขาเปลวไฟ-บ่อน้ำใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง
❀ วันที่ 7 เมืองทูรูฟาน-สวนองุ่น-เมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิน (รวมรถแบตเตอรี่)-เมืองอูหลู่มู่ฉีอิสระช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา
❀ วันที่ 8 เทือกเขาเทียนซาน (รวมรถแบตเตอรี่) ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ-อูหลู่มู่ฉี กรุงเทพฯ(SC8885 : 19.05-02.05)