61XJ-SS01 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม อูหลู่มู่ฉี ทุ่งหญ้านาราถี ทูรูฟาน 8 วัน6 คืน บิน SC (Jun 2018)

 

เที่ยวจีน ทัวร์คุณธรรม 2018 2019 2020 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 2562 2563 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561
❀ 61XJ-SS01 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม อูหลู่มู่ฉี ทุ่งหญ้านาราถี ทูรูฟาน 8 วัน6 คืน บิน SC
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 25 พ.ค.-01 มิ.ย. 2561 2561 ท่านละ 40,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 22-29 มิ.ย. 2561 ท่านละ 40,999
 


❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561

❀ 61XJ-SS01 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม อูหลู่มู่ฉี ทุ่งหญ้านาราถี ทูรูฟาน 8 วัน6 คืน บิน SC

❀ วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ-อูหลู่มู่ฉี (SC8886:03.05-11.55)-เมืองคุยถุน
❀ วันที่ 3 เมืองคุยถุน-ทะเลสาบไซหลี่มู่-ผ่าน หุบโตรกกวอจื่อโถ FRUIT GULLY-เมืองอี้หนิง
❀ วันที่ 4 เมืองอี้หนิง-เมืองนาราถี-ทุ่งหญ้านาราถี (รวมรถเล็ก)
❀ วันที่ 5 เมืองนาราถี-เมืองคู่เอ๋อเล่อ-ทะเลสาบโบ๋ซือถิน (รวมล่องเรือ)
❀ วันที่ 6 เมืองคู่เอ๋อเล่อ-เมืองทูรูฟาน-ผ่านชมโรงผลิตไฟฟ้าจากแรงลม-ภูเขาเปลวไฟ-บ่อน้ำใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง
❀ วันที่ 7 เมืองทูรูฟาน-สวนองุ่น-เมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิน (รวมรถแบตเตอรี่)-เมืองอูหลู่มู่ฉีอิสระช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา
❀ วันที่ 8 เทือกเขาเทียนซาน (รวมรถแบตเตอรี่) ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ-อูหลู่มู่ฉี กรุงเทพฯ(SC8885 : 19.05-02.05)