61FJ-SS01 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม อู่อี๋ซาน ฝูโจว อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน 5 วัน 3 คืน บิน MU (May-Jun 2018)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์จีน เที่ยวจีน ทัวร์คุณธรรม อู่อี๋ซาน ฝูโจว อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน 2561 ราคา โปรโมชั่น 2018

 

เที่ยวจีน ทัวร์คุณธรรม 2018 2019 2020 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 2562 2563 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561
❀ 61FJ-SS01 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม อู่อี๋ซาน ฝูโจว อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน 5 วัน 3 คืน บิน MU
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 14-18 พ.ค. 2561 2561 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 06-10 มิ.ย. 2561 ท่านละ 22,999
 


❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561

❀ 61FJ-SS01 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม อู่อี๋ซาน ฝูโจว อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน 5 วัน 3 คืน บิน MU

❀ วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ-ฝูโจว(MU2062 : 02.30-07.30) อู๋อี๋ซาน-หมู่บ้านโบราณเซี่ยเหมย
❀ วันที่ 3 อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน (ยอดเขาเทียนโหยวฟง /เขตเขาสาวสวย /ล่องแพธารน้ำเก้าโค้ง / วังอู่อี๋) ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง
❀ วันที่ 4 อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน (ต้าหงเผา / ถ้ำม่านน้ำตก)-ฝูโจว
❀ วันที่ 5 ทะเลสาบซีหูฝูโจว-สวนหมีแพนด้า-เจดีย์ขาวเจดีย์ดำ-บ้านเกิดหลินเจ๋อสวี-ถนน 3ตรอก 7ซอย-ฝูโจว-กรุงเทพฯ (MU2061 : 22.40-01.30)