61EU-CS11 ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน บิน EK (Sep-Oct 2018)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-CS11 ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน บิน EK
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 26 ก.ค.-04 ส.ค. 2561 ท่านละ 75,900
❀ ทัวร์ยุโรป (วันแม่) 2561 : 10-19 ส.ค., 29 ส.ค.-07 ก.ย. 2561 ท่านละ 75,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 12-21 ก.ย., 26 ก.ย.-05 ต.ค. 2561 ท่านละ 75,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 02-11, 10-19, 19-28 ต.ค., 30 ต.ค.-08 พ.ย. 2561 ท่านละ 75,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-CS11 ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน บิน EK

❀ • นำท่านเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์ (Emirate Airline)

❀ • นำท่านบินสู่กรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน ท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย 3 เมืองหลวง
❀ • ชมศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม (City Hall) สถานที่เลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize)
❀ • เปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางด้วยรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana
❀ • สัมผัสบรรยากาศล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord)
❀ • นั่งรถรางไฟฟ้า Floibanen เพื่อไปชมทิวทัศน์อันงดงามบนยอดเขาฟลอเยน (Mount Floyen)

❀ *** ล่องเรือสำราญ DFDS (ห้องพักแบบ SEA VIEW)

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อคโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม
❀ วันที่ 3 สต็อคโฮล์ม – คาลสตัท – ออสโล
❀ วันที่ 4 ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น
❀ วันที่ 5 เบอร์เก้น – รถรางไฟฟ้าชมวิว - อุลวิค
❀ วันที่ 6 อุลวิค - เมืองฟลัม - รถไฟสายโรแมนติกฟลัม -ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด - เมืองกอล
❀ วันที่ 7 เมืองกอล - กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – ล่องเรือ DFDS
❀ วันที่ 8 โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
❀ วันที่ 9 ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน – ดูไบ
❀ วันที่ 10 ดูไบ – กรุงเทพฯ