61JG-ME01 ทัวร์จีน SUPER NATURE จิ่วจ้ายโกว ซงผิงโกว หมีแพนด้า 5 วัน 4 คืน บิน CA (Jun 2018)

 

เที่ยวจีน จิ่วจ้ายโกว ปีใหม่ 2017 2018 2019 ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว ปีใหม่ 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561
❀ 61JG-ME01 ทัวร์จีน SUPER NATURE จิ่วจ้ายโกว ซงผิงโกว หมีแพนด้า 5 วัน 4 คืน บิน CA
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561 : 22-26 มิ.ย. 2561 ท่านละ 17,999

❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561

❀ 61JG-ME01 ทัวร์จีน SUPER NATURE จิ่วจ้ายโกว ซงผิงโกว หมีแพนด้า 5 วัน 4 คืน บิน CA

❀ ไฮไลท์:
❀ - เที่ยวชมอุทยานจิ่วจ้ายโกวเต็มวัน!!
❀ - เที่ยวชมอุทยานซงผิงโกว
❀ - ดื่มด่ำบรรยกาศทะเลสาบเต๋อซี
❀ - เมนูพิเศษ! อาหารสมุนไพร
❀ - เที่ยวติด เสาร์-อาทิตย์
❀ - โรงแรมมาตรฐานดี 4 ดาว
❀ - เที่ยวครบไม่มีฟรีเดย์, อาหารครบทุกมื้อ

❀ วันแรก กรุงเทพฯ-เฉิงตู
❀ วันที่สอง เฉิงตู-เม้าเสี้ยน-อุทยานซงผิงโกว-จิ่วจ้ายโกว
❀ วันที่สาม จิ่วจ้ายโกว(เต็มวัน)รวมรถเหมาในอุทยาน
❀ วันที่สี่ จิ่วจ้ายโกว-ทุ่งหญ้าชวนจู่ซื่อ-เมืองโบราญซงพาน-ทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉิงตู-ร้านนวด-ร้านหยก
❀ วันที่ห้า เฉิงตู-ช้อปปิ้งถนนชุนซีลู่-ร้านยางพารา-สุวรรณภูมิ