61JG-ME07 ทัวร์จีน สัมผัสธรรมชาติ บินตรงเฉิงตู จิ่วไจ้โกว-หวงหลง หมีแพนด้า-โชว์ทิเบต 6 วัน 5 คืน บิน TG (Aug-Sep 2018)

 

เที่ยวจีน จิ่วจ้ายโกว ปีใหม่ 2017 2018 2019 ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว ปีใหม่ 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561
❀ 61JG-ME07 ทัวร์จีน สัมผัสธรรมชาติ บินตรงเฉิงตู จิ่วไจ้โกว-หวงหลง หมีแพนด้า-โชว์ทิเบต 6 วัน 5 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561 : 25-30 ก.ค. 2561 ท่านละ 28,999
❀ ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561 : 22-27 ส.ค. 2561 ท่านละ 28,999
❀ ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561 : 19-24 ก.ย. 2561 ท่านละ 29,999

❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561

❀ 61JG-ME07 ทัวร์จีน สัมผัสธรรมชาติ บินตรงเฉิงตู จิ่วไจ้โกว-หวงหลง หมีแพนด้า-โชว์ทิเบต 6 วัน 5 คืน บิน TG

❀ ไฮไลท์:
❀ • พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว รวม 5 คืน
❀ • มรดกโลก “อุทยานจิ่วไจ้โกว”
❀ • มหัศจรรย์ สระอโนดาตมังกรเหลือง “อุทยานหวงหลง”
❀ • รวมหมีแพนด้า-ถนนคนเดินจิ๋งหลี่
❀ • รวมโชว์ทิเบต

❀ วันแรก สุวรรณภูมิฯ-เฉิงตู-เม่าเสี้ยน
❀ วันที่ 2 เม่าเสี้ยน-หวงหลง(ไม่รวมกระเช้า)-จิ่วไจ้โกว
❀ วันที่ 3 อุทยานจิ่วไจ้โกว(รถเวียนในอุทยาน)
❀ วันที่ 4 จิ่วไจ้โกว-ทะเลสาบเตี้ยซี-เฉิงตู
❀ วันที่ 5 เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า-วัดมัญชูศรี-ซอยหวานใจ
❀ วันที่ 6 เฉิงตู-ถนนคนเดินจิ่งหลี่-กรุงเทพฯ