61TW-ME04 ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง 4 วัน 3 คืน บิน CI (Oct 2018)

 

เที่ยวไต้หวัน 2018 2019 2020 ทัวร์ไต้หวัน 2561 2560 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน 2561
❀ 61TW-ME04 ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง 4 วัน 3 คืน บิน CI
❀ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ไต้หวัน 2561 : 26-29 ก.ค. 2561 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์ไต้หวัน 2561 : 11-14 ต.ค. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์ไต้หวัน วันปิยะ 2561 : 20-23 ต.ค. 2561 ท่านละ 23,999

 

❀ ทัวร์ไต้หวัน 2561 เที่ยวไต้หวัน 2018

❀ 61TW-ME04 ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง 4 วัน 3 คืน บิน CI
❀ วันที่ 1
❀ วันที่ 2
❀ วันที่ 3
❀ วันที่ 4