61JP-GH02 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO BETTER WEATHER 6 วัน 4 คืน บิน XJ (OCT 2018)

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-GH02 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO BETTER WEATHER 6 วัน 4 คืน บิน XJ
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 04-09,09-14,11-16,16-21,18-23 ต.ค. 2561 ท่านละ40,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-GH02 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO BETTER WEATHER 6 วัน 4 คืน บิน XJ
❀ บิเอะ-โซอุนเคียว-โทยะ-โอตารุ-ชมทุ่งลาเวนเดอร์
❀ By Thai Air AsiaX (XJ)

❀ • โดราเอม่อนสกายพาร์ค อิสระกับการถ่ายรูปกับฉากในการ์ตูน เช่น ฉากนั่งไทม์แมชชีนที่จะให้ทุกท่านเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการ์ตูนโดราเอม่อน
❀• พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (ICE PAVILLION) ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส
❀• ชมเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกที่ คลองโอตารุ
❀• หุบเขานรกจิโกกุดานิ เป็นหุบเขาที่งดงาม ตั้งอยู่เหนือย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึ
❀• จุดชมวิวไซโล Shikotsu Toya National Park Silo Observatory จุดชมทิวทัศน์ที่กว้างใหญ่ของทะเลสาบโทยะแบบพาโนรามา
❀• เที่ยวเมืองซับโปโร ช้อปปิ้ง ย่านทานุกิโคจิ JR SAPPORO STATION
❀• อิ่มอร่อยกับเมนูปิ้งย่าง ปู 3ชนิด
❀• ให้ทุกท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (Onsen) แบบฉบับของญี่ปุ่น

❀ วันแรก สนามบินดอนเมือง-เกาะฮอกไกโด
❀ วันที่สอง สนามบินชิโตเสะ-โดราเอม่อนสกายพาร์ค-เมืองคามิกาวะ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-เมืองอาซาฮีกาว่า-อิออนล์ มอลล์
❀ วันที่สาม โนโบริเบ็ตสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาโชวะชินซัน-ภูเขาไฟอูสุ (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าไฟฟ้า) จุดชมวิวไซโล – ทะเลสาบโทยะ
❀ วันที่สี่ บ่อน้ำฟุคิดาชิ-เมืองโอตารุ –คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี–เลือกซื้อผลิตภัณท์ของฝากจากโรงงานช็อกโกแลต–ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งทานูกิ โคจิ
❀ วันที่ห้า เนินแห่งพระพุทธเจ้า Hill of the Buddha – ซัปโปโร–ตึกรัฐบาลเก่าซัปโปโร–หอนาฬิกา–ตลาดปลาโจไก-ช้อปปิ้ง JR STATION
❀ วันที่หก สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินดอนเมือง
 

 

61JP-GH08 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO PRO 5 วัน 3 คืน บิน TG (SEP-NOV 2018)

❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-GH08 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO PRO 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 06-10, 13-17, 20-24, 25-30, 27 ก.ย.–01 ต.ค. 2561 ท่านละ 45,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 03-07, 06-10 ต.ค. 2561 ท่านละ 48,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 16-20 พ.ย. 2561 ท่านละ 45,900

ดูรายละเอียด »

61JP-GH07 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE EARLY WINTER 6 วัน 4 คืน บิน TG (NOV 2018)

❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-GH07 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE EARLY WINTER 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 14-19 พ.ย. 61 ท่านละ 53,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : วันที่ 27 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61 ท่านละ 53,900

ดูรายละเอียด »

61JP-GH06 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN 6 วัน 4 คืน บิน TG (OCT 2018)

❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-GH06 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 02-07 ต.ค. 2561 ท่านละ 56,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 23-28 ต.ค. 2561 ท่านละ 57,900

ดูรายละเอียด »

61JP-GH05 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE FLOWER 6 วัน 4 คืน บิน TG (SEP 2018)

❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-GH05 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE FLOWER 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 04-09, 11-16, 18-23, 25-30 ก.ย. 2561 ท่านละ 54,900

ดูรายละเอียด »