61JP-GH05 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE FLOWER 6 วัน 4 คืน บิน TG (SEP 2018)

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-GH05 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE FLOWER 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 04-09, 11-16, 18-23, 25-30 ก.ย. 2561 ท่านละ 54,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-GH05 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE FLOWER 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ บิเอะ-โซอุนเคียว-โทยะ-โอตารุ-ชมทุ่งลาเวนเดอร์
❀ By Thai Air AsiaX (XJ)

❀ • ทัวร์จัดเต็มทุก HILIGHT!!! เที่ยวเต็มทุกวัน!!! อาหารครบทุกมื้อ!!! ปิ้งย่างปู 3 ชนิด!!!
❀• โดราเอม่อนสกายพาร์ค อิสระกับการถ่ายรูปกับฉากในการ์ตูน
❀• บ่อน้ำสีฟ้า ชมน้ำสีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อน้ำตามธรรมชาติทั่วไป
❀• น้ำตกชิโรฮิเงะ เป็น 1 ใน 5 ของน้ำตกที่สวยที่สุดบนเกาะฮอกไกโด
❀• สวนชิกิไซโนะโอกะ เนิน 4 ฤดูแห่งดอกไม้หลากสี
❀• นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก
❀• ช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ แหล่งที่ตั้งของห้าง สรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมาย
❀• ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืนเต็ม

❀ วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ
❀ วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ – โดราเอม่อนสกายพาร์ค – เมืองบิเอ-สวนดอกไม้ชิคิไซ – บ่อน้ำสีฟ้า – น้ำตกชิโรฮิเงะ – แช่น้ำแร่
❀ วันที่สาม หมุ่บ้านไอนุ – เมืองฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจิ - นั่งกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ
❀ วันที่สี่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – ชมวิวบนหอคอยโกะเรียวคะคุ ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง – ทะเลสาบโทยะ – แช่น้ำแร่
❀ วันที่ห้า บ่อน้ำพุฟุกิดาชิ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีนาฬิกาไอน้ำโบราณ – เมืองซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-เมนูปู 3 ชนิด
❀ วันที่หก สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ