61JP-GH20 ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN AUTUMN B 6 วัน 4 คืน บิน TG (NOV 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-GH20 ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN AUTUMN B 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 01-06, 07-12, 15-20, 21-26 พ.ย. 2561 ท่านละ 52,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-GH20 ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN AUTUMN B 6 วัน 4 คืน บิน TG

❀ • เที่ยวเมืองเกียวโต ชมวัดคินคาคุจิ ขอพรวัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส
❀• สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟชินคันเซน หรือ รถไฟหัวกระสุน ด้วยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม.
❀• ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมา ให้อย่างลงตัว
❀• ถนนอิโชนามิกิ ถนนสายใบไม้เปลี่ยนสี ที่ผู้คนให้ความหลงไหล
❀• เที่ยวเมืองโตเกียว ช้อปปิ้งจุใจกับ Shinjuku
❀• ผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen) แบบฉบับของญี่ปุ่น

❀ วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ
❀ วันที่ 2 สนามบินคันไซ – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโงย่า
❀ วันที่ 3 เมืองนาโงย่า – ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานา-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-นั่งกระเช้าชมหุบเขาโอวาคุดานิ (ONE WAY) – แช่น้ำแร่
❀ วันที่ 4 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชา - โตเกียว-ถนนอิโจนามิกิ– ช้อปปิ้งชินจูกุ
❀ วันที่ 5 อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
❀ วันที่ 6 วัดอาซากุซะ – จัสโก้ อิออน – สนามบินนาริตะ