61JP-GH25 ทัวร์ญี่ปุ่น GO TOKYO NIKKO SUPER HAWAIIANS 5 วัน 3 คืน บิน XJ (NOV-DEC 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-GH25 ทัวร์ญี่ปุ่น GO TOKYO NIKKO SUPER HAWAIIANS 5 วัน 3 คืน บิน XJ
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 02-06, 07-11, 09-13, 14-18, 16-20, 21-25, 23-27 พ.ย. 2561 ท่านละ 37,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 28 พ.ย.-01 ธ.ค., 30 พ.ย.-04 ธ.ค 2561 ท่านละ 37,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-GH25 ทัวร์ญี่ปุ่น GO TOKYO NIKKO SUPER HAWAIIANS 5 วัน 3 คืน บิน XJ

❀ • สัมผัสบรรยากาศ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองนิกโก้ เมืองมรดกโลก
❀• ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าลัทธิชินโตที่มีความสำคัญกับประวัติศาติศาสตร์ญี่ปุ่น
❀• สัมผัสบรรยากาศ เอโดะ วันเดอร์แลนด์ หมู่บ้านจำลองยุคเอโดะ
❀• สักการะ พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุตสึ หลวงพ่อโต ปางยืนที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น
❀• สวน ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค ชมดอกโคเชีย หรือดอกกุหลาบกว่า 100 สายพันธุ์
❀• วัดอาซากุสะ แลนด์มาร์คแห่งโตเกียว
❀• ช้อปปิ้งจัดเต็ม 3 ย่านดัง >> ชินจูกุ ฮาราจูกุ ชิบูย่า + อิออนมอลล์
❀• พัก SPA RESORT HAWAIIANS แช่น้ำพุร้อน + ชมโชว์อลังการ “ฮาวายโพลีนีเซียน”

❀ วันแรก กรุงเทพฯ–สนามบินดอนเมือง
❀ วันที่ 2 สนามบินนาริตะ-สักการะหลวงพ่อโตองค์ยืน (พระใหญ่ อูชิคุ ไดบุตสึ)สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค-ฟูกูชิมะ
❀ วันที่ 3 นิกโก้-ศาลเจ้าโทโชกุ-เอโดะ วันเดอร์แลนด์-ชินจูกุ
❀ วันที่ 4 วัดอาซะกุซะ-ถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งชินจูกุ-ช้อปปิ้งชิบูย่า-ช้อปปิ้งฮาราจูกุ
❀ วันที่ 5 สนามบินดอนเมือง