61JP-GH28 ทัวร์ญี่ปุ่น SPECAIL ROUTE TOKYO AUTUMN 6 วัน 3 คืน บิน TG (NOV 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-GH28 ทัวร์ญี่ปุ่น SPECAIL ROUTE TOKYO AUTUMN 6 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 08-13, 22-27 พ.ย. 2561 ท่านละ 52,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-GH28 ทัวร์ญี่ปุ่น SPECAIL ROUTE TOKYO AUTUMN 6 วัน 3 คืน บิน TG

• กระเช้าไฟฟ้าคาจิ คาจิ กระเช้าที่จะพาทุกท่านขึ้นไปชมความสวยงามของวิวทะเลสาบ คาวากูจิ
• โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล จุดชมใบไม้เปลี่ยนที่สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ
• ถนนอิโชนามิกิ ถนนสายใบไม้เปลี่ยนสี ที่ผู้คนหลงไหล
• ล่องเรือ ENSOLEILLE ชมวิวรอบทะเลสาบคาวาคูจิโกะ ชมทัศนียภาพรอบทะเลสาบ
• ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
• ช้อปปิ้งจุใจด้วยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น ย่านชินจูกุ ย่านฮาราจูกุ ย่านชิบูย่า
• ผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen) แบบฉบับของญี่ปุ่น

❀ วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ
❀ วันที่ 2 สนามบินนาริตะ – ภูเขาเท็นโจ – กระเช้าไฟฟ้าคาจิ คาจิ – ล่องเรือทะเลสาบคาวากุชิโกะ โมมิจิไคโร(อุโมงค์ใบเมเปิ้ล)
❀ วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชา - โตเกียว-ถนนอิโจนามิกิ–ช้อปปิ้งชินจูกุ
❀ วันที่ 4 อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
❀ วันที่ 5 วัดอาซากุซะ – นั่งกระเช้าทาคาโอะ – ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ-สนามบินฮาเนดะ
❀ วันที่ 6 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ