61EU-GH01 ทัวร์ยุโรป ALSACE – DANUBE RIVER เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน บิน EK (OCT 2018)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-GH01 ทัวร์ยุโรป ALSACE – DANUBE RIVER เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน บิน EK
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 17-25 ต.ค. 2561 ท่านละ 52,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-GH01 ทัวร์ยุโรป ALSACE – DANUBE RIVER เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน บิน EK

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ดูไบ
❀ วันที่ 2 ดูไบ – แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – สตราสบูร์ก
❀ วันที่ 3 สตราสบูร์ก – รีคเวียร์ – กอลมาร์ – อองกีเชม – มูว์ลูซ
❀ วันที่ 4 มูว์ลูซ – ชตุทท์การ์ท – มิวนิค
❀ วันที่ 5 มิวนิค – ฮัลสตัทท – เวียนนา
❀ วันที่ 6 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – Parndorf Outlet – บราติสลาว่า
❀ วันที่ 7 บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – Vaci Street
❀ วันที่ 8 บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – สนามบิน
❀ วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพฯ