61EU-GH010 ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน5คืนบินTG (OCT-JAN 2019)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-GH010 ทัวร์ยุโรป เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน5คืนบินTG
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 27 ต.ค.-3 พ.ย. 2561 ท่านละ 65,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 30 พ.ย.-7, 1-8, 5-12 ธ.ค. 2561 ท่านละ 59,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 26 ธ.ค.-2 ม.ค., 29 ธ.ค.-5 ม.ค. (ปีใหม่)2562 ท่านละ 75,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-GH010 ทัวร์ยุโรป เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน5คืนบินTG

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต
❀ วันที่ 2 แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – สตราสบูร์ก
❀ วันที่ 3 สตราสบูร์ก – ริโบวิลล์ – รีคเวียร์ – กอลมาร์ – ลูเซิร์น
❀ วันที่ 4 ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ยอดเขาริกิ – ดิจอง
❀ วันที่ 5 ดิจอง – OUTLET – ปารีส
❀ วันที่ 6 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ช๊อปปิ้ง
❀ วันที่ 7 ปารีส – สนามบิน
❀ วันที่ 8 กรุงเทพฯ