61EU-GH11 ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ ไฮไลท์เยอรมนี 10 วัน 7 คืน บิน TG (DEC-JAN 2019)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-GH11 ทัวร์ยุโรป ไฮไลท์เยอรมนี 10 วัน 7 คืน บิน TG
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 24 ธ.ค.-2 ม.ค., 27 ธ.ค.-5 ม.ค., 28 ธ.ค.-6 ม.ค., 31 ธ.ค. -9 ม.ค. 2562 ท่านละ 86,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-GH11 ทัวร์ยุโรป ไฮไลท์เยอรมนี 10 วัน 7 คืน บิน TG

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต
❀ วันที่ 2 แฟรงก์เฟิร์ต – โคโลญ
❀ วันที่ 3 โคโลญ – เออร์ฟูร์
❀ วันที่ 4 เออร์ฟูร์ – ไลป์ซิก – เบอร์ลิน
❀ วันที่ 5 เบอร์ลิน – พอตทสดัม – พระราชวังซองส์ซูซี – เบอร์ลิน
❀ วันที่ 6 กรุงเบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – เดรสเดน
❀ วันที่ 7 เดรสเดน – แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก
❀ วันที่ 8 นูเรมเบิร์ก – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
❀ วันที่ 9 มิวนิค – สนามบิน
❀ วันที่ 10 กรุงเทพฯ