61EU-GH16 ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ EUROPE CLASSIC อิตาลี (โรม)-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน บิน TG (SEP-JAN 2019)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-GH16 ทัวร์ยุโรป EUROPE CLASSIC อิตาลี (โรม)-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน บิน TG
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 18-27 ส.ค. 2561 ท่านละ 73,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 1-10, 6-15 ก.ย. 2561 ท่านละ 73,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 4-13, 20-29, 25 ต.ค.-3 พ.ย. 2561 ท่านละ 85,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 3-12, 10-19, 17-26, 24 พ.ย.- 3 ธ.ค. 2561 ท่านละ 72,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 1-10, 4-13, 8-17 ธ.ค. 2561 ท่านละ 72,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 25 ธ.ค.-3 ม.ค. 62, 27 ธ.ค.-5 ม.ค. 62, 29 ธ.ค.-7 ม.ค. 62, 30 ธ.ค.-8 ม.ค. 62 (ปีใหม่) 2561 ท่านละ 88,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-GH16 ทัวร์ยุโรป EUROPE CLASSIC อิตาลี (โรม)-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน บิน TG

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ – โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์– โคลอสเซี่ยม
❀ วันที่ 3 โรม – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า
❀ วันที่ 4 ปิซ่า – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้
❀ วันที่ 5 เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเคน
❀ วันที่ 6 ยอดเขาจุงเฟรา– สตราสบูร์ก
❀ วันที่ 7 สตราสบูร์ก – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ประตูชัย – หอไอเฟล
❀ วันที่ 8 พระราชวังแวร์ซายน์ – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง
❀ วันที่ 9 ปารีส – สนามบิน
❀ วันที่ 10 กรุงเทพฯ