61EU-GH25 ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืน บิน TG (SEP-DEC 2018)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-GH25 ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืน บิน TG
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 11-18 ส.ค. 2561 ท่านละ 54,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 5-12, 21-28 ก.ย. 2561 ท่านละ 55,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 21-28 ต.ต. 2561 ท่านละ 65,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 3-10, 23-30 พ.ย. 2561 ท่านละ 55,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 1-8, 5-12, 19-26, 22-29 ธ.ค. 2561 ท่านละ 55,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-GH25 ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืน บิน TG

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต
❀ วันที่ 2 แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – ไฮเดลเบิร์ก
❀ วันที่ 3 ไฮเดลเบิร์ก – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ
❀ วันที่ 4 โคโลญ – Outlet – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – อัมสเตอร์ดัม
❀ วันที่ 5 อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – แอนท์เวิร์ป
❀ วันที่ 6 แอนท์เวิร์ป – เกนต์ – บรูกก์ – บรัสเซลส์
❀ วันที่ 7 บรัสเซลส์ – สนามบิน
❀ วันที่ 8 กรุงเทพฯ