61EU-GH30 ทัวร์ยุโรป ITALY AND AUSTRIA 10 วัน 7 คืน บิน TG (SEP-DEC 2018)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-GH30 ทัวร์ยุโรป ITALY AND AUSTRIA 10 วัน 7 คืน บิน TG
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 16-25 ก.ย. 2561 ท่านละ 59,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 13-22 ต.ค. 2561 ท่านละ 72,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 3-12, 17-26, 24 พ.ย.-3 ธ.ค. 2561 ท่านละ 62,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 1-10, 8-17, 16-25, 22-31 ธ.ค. 2561 ท่านละ 62,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-GH30 ทัวร์ยุโรป ITALY AND AUSTRIA 10 วัน 7 คืน บิน TG

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ - โรม – โคลอสเซี่ยม – วาติกัน – ปิซ่า
❀ วันที่ 3 ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ –เจนัว
❀ วันที่ 4 เจนัว - หมู่บ้านชิงเคว เตรเร – เวโรน่า
❀ วันที่ 5 เวโรน่า – เวนิส – เวนิสเมสเตร้
❀ วันที่ 6 เมสเตร้ – อินส์บรูค
❀ วันที่ 7 อินส์บรูค – ฮัลสตัท – เวียนนา
❀ วันที่ 8 เวียนนา – OUTLET – เวียนนา
❀ วันที่ 9 เวียนนา - สนามบิน
❀ วันที่ 10 กรุงเทพฯ