61EU-GH32 ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน บิน TG (OCT-JAN 2019)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-GH32 ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน บิน TG
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 26 ธ.ค.-2ม.ค., 28 ธ.ค.-4 ม.ค., 30 ธ.ค.-6ม.ค. 2562 ท่านละ 75,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-GH32 ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน บิน TG

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ - มิวนิค – จตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ฟุสเซ่น
❀ วันที่ 3 ฟุสเซ่น –ปราสาทนอยชวานสไตน์ – การ์มิชพาร์เท่นเคียร์เช่น
❀ วันที่ 4 ขึ้นรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ทิทิเซ่ (ป่าดำ) – ไฟร์บวร์ก
❀ วันที่ 5 ไฟร์บวร์ก – สตราบูร์ก – ริคเวียร์ – กอลมาร์ – มูว์ลูซ
❀ วันที่ 6 มูว์ลูซ – แองเกิ้ลเบิร์ก – ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น
❀ วันที่ 7 ลูเซิร์น – สนามบินซูริค
❀ วันที่ 8 กรุงเทพ